Žona za nowe sebjezrozumjenje

štwórtk, 19. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Kirstin Zinke  Foto:  Olaf Martens  Kirstin Zinke Foto: Olaf Martens

„Muzeologija je słužaca wědomosć, wona njeje ničo za diwu. Objekt je wažny, team je wažny, dyrbiš sebje samoho jako dźěl cyłka widźeć. Muzej słuži towaršnosći, a ty dźěłaš dźensa za přichod“, praji nawodnica Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki Kirstin Zinke. 56lětna, kiž je so w Schönebecku nad Łobjom narodźiła, kotraž je w Kamjencu wotrostła a wot lěta 1995 ze swójbu we Wóslinku bydli, wě, wo čim rěči, dokelž móže přirunować.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND