Kamušk stawizniskeho mozaika

štwórtk, 19. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wědomostnica a kulturna redaktorka Serbskich Nowin Cordula Ratajczakowa ze swojej nowostku Foto: SN/Hanka Šěnec Wědomostnica a kulturna redaktorka Serbskich Nowin Cordula Ratajczakowa ze swojej nowostku Foto: SN/Hanka Šěnec

Nowa kniha rysuje wobraz časa towaršnostneho přewróta w Serbach z wosobinskeho wida časowych swědkow

„Nowa swoboda – Dopomnjenki na přewrót 1989/90“ rěka nowa, w Lu­dowym nakładnistwje Domowina wušła kniha dr. Cordule Ratajczakoweje. ­Bosćan Nawka je so z awtorku wo přihotach, pozadkach a wo procesu na­staća publikacije rozmołwjał.

Knjeni Ratajczakowa – maće nowostku skónčnje w rukomaj. Kniha wšak njeje Waša prěnja, je to přiwšěm wosebite začuće?

C. Ratajczakowa: Nimam hišće dosć wulkeho wotstawka, zo móhła naležnosć prawje hódnoćić. Štož móžu rjec, je, zo tójšto dźěła za mnu leži. Na jednym boku je kniha wuslědk projekta, kotryž sym wotzamknyła, abo hinak prajene: kotryž je z blida. Na tamnym boku so wězo wjese­lu, zo je kniha nětko hotowa. Tajke „dźěćo“ potom woprawdźe w rukomaj dźeržeć móc je cyle wosebite začuće.

Dźens tydźenja planowana knižna premjera bu tuchwilu płaćiwych strowotniskich předpisow korony dla wotprajena. Pobrachuje Wam tajke něšto kaž „oficialne“ zakónčenje projekta?

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND