Eksistency wohrožene

pjatk, 20. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Sakske dźiwadła su so srjedu ze zjawnym listom na ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) zawrjenja swojich domow wot 2. nowembra dla wobroćili. Wčera je Kretschmer ­kulturnikow na rozmołwu přeprosył.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND