„Zetkawanja“ po Hornjej Łužicy

srjeda, 13. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Hornjołužiski festiwal komorneje hudźby, po swójskim podaću najmłódše zarjadowanje toho razu w Sakskej, chce nas nazymu druhi raz pod hesłom „Zetkawanja“ z wobšěrnym programom zabawjeć. Z přidatnym koncertom je lětsa cyły kulturny rum Hornja Łužica-Delnja Šleska zastupjeny.

Budyšin/Zhorjelc (SN/bn). Patronat komornohudźbneho festiwala wukonjataj krajnaj radaj Budyskeho resp. Zhorjel­skeho wokrjesa Michael Harig a Bernd Lange. Jako festiwalneho pósłanca zdobychu sej zarjadowarjo wospjet ministerskeho prezidenta Sakskeje Michaela Kretschmera (wšitcy CDU). Kooperaciscy partnerojo su festiwal komorneje hudźby Krzyżowa-Music, festiwal šesćiměstow Přińc a woteńć, Sakska hudźbna rada, Carla Bechsteinowa załožba a Serbski ludowy ansambl.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND