Na to nawjazać, zwotkelž pochadźa

srjeda, 13. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
 Andrea Nowakowa  Foto:  SN/Hanka Šěnec Andrea Nowakowa Foto: SN/Hanka Šěnec

Z nowym lětom zahaji so za Andreju Nowa­kowu tež nowy žiwjenski wotrězk, a to jako lektoratna asistentka w Ludowym nakładnistwje Domowina. Tak je so 40lětna zaso do Łužicy, znajmjeńša powołansce, nawróćiła. Wotrostši w Starej Cyhelnicy je po maturje na Serbskim gymnaziju Budyšin w Drježdźanach ger­ma­nistiku, anglistiku a sociologiju studować započała, bórze pak wukubła so na korespondentku za jendźelšćinu, fran­cošćinu a španišćinu. Jako tajka je po połlětnym přebytku w južnej Francoskej 15 lět na Drježdźanskej rěčnej šuli dźěłała, so zmandźeliła, swójbu załožiła a so w sakskej stolicy zažiwiła.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND