Kreatiwnym žiłkam přisporjeć

srjeda, 09. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Towarstwo Kamjentny dom a partnerojo wuhotuja přichodnej pjatkaj znowa dźěłarničku Pop2Go. Stajnje wot 14 hodź. poskićuja so wšelake hudźbne, rejowanske, dźiwadłowe a awdiowizuelne wuměłske workshopy. Program wopřijima mjez druhim instrumentowy karusel, při kotrymž móža so wobdźěleni na wšelakich „klasiskich“ instrumentach kaž tež na elektroniskich nastrojach, kaž su to na přikład synthesizer, drumpad a sampler, wuspytać. Zhromadnje z profesionalnymi hudź­bnicami a hudźbnikami móža nimo toho swójske a/abo zhromadne spěwy skomponować a aranžować. Zdobom maja so we wobłuku jednotliwych segmentow dźěłarnički ideje wuwiwać a přeća hromadźić. K tomu měli wobdźělnicy na prašenja wotmołwić, kaž na přikład: „Kotru hudźbu najradšo słyšiće?“ „Kotři wuměłcy so wam lubja?“ „Kotry wólnočasny program přejeće sej we wobłuku Pop2Go-projektow?“ Wuslědki idejowych work­shopow zapřijeja so bjezposrědnje do wuhotowanja slědowacych projektow a prózdninskich campow.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND