Genialna ideja: Spowědź jako dar zbližić

srjeda, 09. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Bernadet Ričlowa (ćeta Rejzka) powěda Leandri Nowakec (Luizy) wo tradiciji nošenja družčeje drasty.  Foto: Milenka Rječcyna Bernadet Ričlowa (ćeta Rejzka) powěda Leandri Nowakec (Luizy) wo tradiciji nošenja družčeje drasty. Foto: Milenka Rječcyna

Pjeć předstajenjow, njecyłe 200 sobuskutkowacych a pomocnikow kaž tež połdratysac přihladowarjow. Ličby to, kotrež njewědźachu sej ći, kotřiž dźeržachu wotežki projekta „Z TOBU – Bohu swjećene lěto“ w rukomaj, spočatnje předstajić.

Mjeztym je jewišćowa produkcija takrjec „wothrata“. Mnozy pak so dale z njej zaběraja. Jedna je hrajerka maćerje tam předstajeneje swójby Bernadet Ričlowa. Ju su widźeli w róli maćerje a ćety Rejzki.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Gloria Korchec (Wanda) a Leandra Nowakec (Luiza) sčinitej selfije.
dalši wobraz (2) Z wulkim wjeselom spěwachu holcy a hólcy w chórje. Foto: Rafael Ledźbor
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND