Wjeršk jubilejneho lěta

štwórtk, 10. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdźe 350 spěwarkow a spěwarjow je „Serbski spěwanski swjedźeń“ w jubilejnym lěće składnostnje 200. narodnin Korle Awgusta Kocora a 150. posmjertninow Handrija Zejlerja w Budyskej „Krónje“ wuhotowało. Maćij Bulank Něhdźe 350 spěwarkow a spěwarjow je „Serbski spěwanski swjedźeń“ w jubilejnym lěće składnostnje 200. narodnin Korle Awgusta Kocora a 150. posmjertninow Handrija Zejlerja w Budyskej „Krónje“ wuhotowało. Maćij Bulank
Sta sobuskutkowacych na poradźenym „Serbskim spěwanskim swjedźenju“

„Serbski spěwanski swjedźeń“ w Budyskej „Krónje“ bu ze stron zarjadowarjow – Załožba za serbski lud, Domowina, Serbski ludowy ansambl a Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow – jako wjeršk Lěta Zejlerja a Kocora 2022 připowědźeny, a hižo hladajo na ličbu sobuskutkowacych hodźi so rjec, zo z tym přewjele přilubili njejsu. Dohromady něhdźe 350 spěwarkow a spěwarjow z cyłkownje 14 łužiskich chórow a hudźbnych cyłkow – cyrkwinski chór Chrósćicy, Hostakec trójka, chór Bratrowstwa, chór Budyšin, chór Łužyca, chór Lipa, chór Meja, chór 1. Serbskeje kulturneje brigady, chór Serbskeho ludoweho ansambla, chór Worklečan kapałki, chór Židźino, Serbski muski chór Delany, skupina Wólbernosće a Studentski chór – je swjatk 29. winowca wuhotowało, štož woznamjenja dotal najwjetše serbske zetkanje tajkeho razu w 21. lětstotku.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Judith Kubicec, Rejzka Krügerjowa, Lubina Žurec-Pukačowa, Pětr Cyž a Friedemann Böhme (wotlěwa) z přihotowanskeho wuběrka swjedźenja
dalši wobraz (2) Jan Rjeda a Fabian Kaulfürst (wotlěwa), sćělesnjacaj Korlu Awgusta Kocora a Handrija Zejlerja, wodźeštaj jako moderatoraj po programje.
dalši wobraz (3) Akordeonistaj Jurij Smoła a Bosćan Donat (wotlěwa)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND