Wudaće kriminalki same kaž kriminalka

póndźela, 08. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto hosći wuži składnosć, sej knihu, kotraž je wudawaćelskich wobstejnosćow dla hižo z požadanej raritu, kupić a signować dać.  Foto: Bosćan Nawka Tójšto hosći wuži składnosć, sej knihu, kotraž je wudawaćelskich wobstejnosćow dla hižo z požadanej raritu, kupić a signować dać. Foto: Bosćan Nawka

Budyšin (SN/bn). „Prašeć so, čehodla so što stawa, drje słuša zasadnje k nadawkam awtora. W kriminalce pak je wotmołwa na tele prašenje hišće trochu wažniša hač w hinašich žanrach“. Z tymle słowami zahaji Křesćan Krawc minjeny pjatk prezentaciju swojeje noweje knihi „Der Wassermannräuber“ w Budyskim ekumeniskim tachantskim wobchodźe. Nastork, so prěni raz tejle literarnej družinje wěnować, bě Krawcej „rozmołwa ze swojim wnučkom, kiž mi raz rjekny, zo knihi nječita. Tuž spisach ekspozej a prošach jeho wo to, jón přehladać, na čož naposledk přizna, zo by tajke něšto čitał.“

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND