Sport (18.10.19)

pjatk, 18. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Koparski camp při morju

Klětu budźe Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) zaso swój prózdninski koparski camp předewzaća ewag Kamjenc při Baltiskim morju zarjadować a wuhotować. Jubilejny dźesaty přewjedźe WFV wot 8. do 15. awgusta 2020 prěni raz w prózdninskim campje Bresewitz. Přizjewić smědźa so holcy a hólcy lětnikow 2006 do 2010. Po dorěčenju ze staršimi smědźa so tež młódše abo starše dźěći přizjewić. Cyłkownje 52 městnow ma WFV k dispoziciji.

Wolejbul hakle kónc winowca

Po wuspěšnym wolejbulowym kóncu tydźenja přihotuja so Pančičanki a Worklečanki na dalši wonkowny duel w Rózborku (Rothenburg) a domjacej hrě we Worklecach.

26.10. 14:00  Doprědka Rózbork –

  HZ Pančicy-Worklecy (ž)

26.10. 14:00 HZ Pančicy-Worklecy II –

  Schönbachske VV (žony)

26.10. 14:00 HZ Pančicy-Worklecy II –

  VV Žitawa 09 II (žony)

Kopaja zaso wo dypki

Koparske cyłki na krajnej a wokrjesnej runinje kopaja jutře a zajutřišim zaso wo dypki. Po pokalnym derbyju Radwor – Pančicy wočakuja njedźelu w Radworju Chróšćansku koparsku rezerwu.

19.10. 14:00 Jednota Kamjenc –

  Rjemjesło Rabenstein

19.10. 15:00 Budissa Budyšin –

  SV Germania Mittweida

19.10. 15:00 Rakečanske ST –

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND