W pokalu Energija znowa přećiwo Babelsbergej nastupi

wutora, 25. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Hrajna scena z pokalneho połfinala 9. meje 2021 mjez Axelom Borgmannom (naprawo, Choćebuz) a Tinom Schmidtom (Babelsberg)  Foto: Georg Zielonkowski Hrajna scena z pokalneho połfinala 9. meje 2021 mjez Axelom Borgmannom (naprawo, Choćebuz) a Tinom Schmidtom (Babelsberg) Foto: Georg Zielonkowski

Regionalny koparski ligist FC Energija Choćebuz hraje we wubědźowanju wo kraj­ny pokal AOK Braniborskeje přećiwo SV Babelsbergej 03. Tak dóńdźe k ryzy duelej regionalneju ligistow. Hi­žo­ w pokalnej sezonje 2020/2021 kasěrowaše FCE w połfinalu poražku 0:3.

Po wotchadźe trenarja Dirka Lottnera chcyše tehdom Damir Agović, trenar młodźiny A, muži do krajneho pokal­ne­ho finala wjesć. To pak je so kom­pletnje nimokuliło.

Wjele brizancy skići tež dalša poł­­fi­nal­na hra. W njej nastupi aktualny načol­nik wyšeje ligi-juh VfB Kśišow (Krieschow) přećiwo pjatnatemu wyšeje ligi-sewjer MSV Neuruppin. VfB Kśišow 15 kilometrow před wrotami města Choćebuza je nětko na najlěpšim puću, do štwórteje ligi postupić. Wo strowu hospodarsku stronu stara so za towarstwo twarske předewzaće Lehmann. A wone je so tež wo to starało, zo su tam nimale jenož koparjo aktiw­ni, kiž běchu so w dorostowych mustwach FC Energije wukubłać dali.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND