Pokiwy (12.05.23)

pjatk, 12. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěłarnička ze šwalču

Radwor. Berlinska šwalča a modowa designerka Štefi Hanušowa prezentuje swoju prěničku „Šijemy ze Štefi“. Knižna premjera wotměje so sobotu, 13. meje, we wobłuku kreatiwneje dźěłarnički. Wot 9.30 hodź. móža sej mjeńše dźěći w Radworskim hosćencu „Meja“ něšto rjaneho zešić. W 11 hodź. Štefi swoju knihu předstaji. Poł hodźinki na to maja dźěći wot dwanaće lět składnosć, z přewodom designerki ze šijawu šić.

Chór Budyšin zaspěwa

Malešecy. Załožba za serbski lud, Malešanska Domowinska skupina a župa „Jan Arnošt Smoler“ přeprošuja na nalětni koncert z chórom Budyšin njedźelu, 14. meje, w 16 hodź. w Malešanskej cyrkwi. Hudźbne popołdnjo zahaja dźěći Malešanskeje Witaj-pěstowarnje. Wot 14.30 hodź. poskićuja kofej a tykanc před pěstowarnju. Organizatorojo wjesela so na prawje wjele wopytowarjow.

Na jubilejny swjedźeń

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND