Pokiwy (19.05.23)

pjatk, 19. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Nowa wustajeńca w muzeju

Budyšin. Budyski měšćanski muzej přeprošuje sobotu, 20. meje, w 15 hodź. na wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Ansgar Skiba – Magija barby a swětła“. Wuměłska wědomostnica Ophelia Rehor poda zawod do přehladki a rysuje tworjenje a žiwjenje w Drježdźanach rodźeneho wuměłca. W Hornjej Łužicy nazběrane inspiracije pokazuje wón w swojich twórbach. Tak spóznaje zajimc 500 lět stary dub při Cyhelowym haće w Delnjej Hórce. Motiw wuměłc wospjet wužiwa.

Swjedźeń za swójby

Ptačecy. Přećeljo šulskeje a domizniskeje stwy w Ptačecach přeprošuja na serbsko-němske popołdnjo. Tutu njedźelu, 21. meje, wot 15 hodź. wotměja němsko-serbski nyšpor w tamnišej cyrkwi z fararjom dr. Stefan Reicheltom. Poł hodźinki pozdźišo zetkaja so wšitcy před domizniskej stwu w Ptačecach. Tam móža wopytowarjo při šalce kofeja a skibce tykanca zabawnym a folklornym štučkam skupiny „Złokomorowska pśěza“ připoskać a tež sobu spěwać. Narěčane, sej na tónle swjedźeń dóńć, su předewšěm swójby.

Mjezynarodny Dźeń muzejow

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND