Pokiwy (26.05.23)

pjatk, 26. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Na mejemjetanje do Hórkow

Hórki. Hórčanska młodźina a wjesne towarstwo „Při skale“ přeprošujetej jutře, sobotu, na mejemjetanje. W 16.30 hodź. běhaja młodźency wo wjeršk meje. Zdobom chce wjesna młodźina a dźěćina wokoło meje rejować. We 18 hodź slěduje program wjesnych dźěći. Wot 20 hodź. budźe spěwny wječor ze Cyžec bratromaj a přećelomaj.

W nocy do zwěrjenca

Wojerecy. Na nócne zarjadowanja móža sej zajimcy tutu njedźelu do Wojerowskeho zwěrjenca dojěć. Wot 22 hodź. wobswětluja tam fascinowacy swět nócnych mjetelow. K pomocy maja za to ultrawioletnu swěcu a běłu płachtu. Zajimcy njech tam hižo poł hodźiny do zahajenja zarjadowanja su. Zastup płaći tři eura. Dokelž maja so insekty z wosebitej swěcu wobswětlić, měli wopytowarjo sej před uv-swěcu škitace nawoči sobu přinjesć. Tajke pak móža sej tež za 15 eurow při zastupje do zwěrjenca wupožčić. Dale je derje, měć kapsnu lampa sobu.

Seniorojo škotuja

wozjewjene w: Pokiwy
wjace z tohole wobłuka: « Pokiwy (19.05.23)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND