Žadyn derby we wokrjesnym měsće

póndźela, 29. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Srjedź nowembra su we Worklecach hišće wolejbul na krajnej runinje hrali, nětko knježi w sportowni ćišina, znajmjeńša kónc tydźenja, hdyž bychu tam poprawom wolejbul abo blidotenis hrali. Šulski sport dźě smědźa we Worklečanskej ćěłozwučowarni hišće přewjesć.  Foto: Konstantin Hrjehor Srjedź nowembra su we Worklecach hišće wolejbul na krajnej runinje hrali, nětko knježi w sportowni ćišina, znajmjeńša kónc tydźenja, hdyž bychu tam poprawom wolejbul abo blidotenis hrali. Šulski sport dźě smědźa we Worklečanskej ćěłozwučowarni hišće přewjesć. Foto: Konstantin Hrjehor

Runje na tymle městnje by hrajna rozpra­wa wolejbuloweho derbyja mjez prěnimaj mustwomaj MSV Budyšina a Viktorije Worklecy stać dyrbjała. Ale stupaceje ličby na koronu schorjenych dla knježi wot póndźele, 22. nowembra, měr w sakskich sportownjach.

Na zakładźe postajenjow knježerstwa je so Sakski wolejbulowy zwjazk (SSVB) rozsudźił, sezonu najprjedy raz hač do kónca lěta přetorhnyć. Tak dyrbješe tež horjeka mjenowany wokrjesny derby w Budyšinje wupadnyć. Worklečanscy wolejbulisća běchu so jara na hru wjeselili a chcychu so za poražku w zašłym lěće rewanšować. Loni přěhrachu mjenujcy přećiwo Budyšanam po sadźbach jasnje z 0:3, ale po dypkach jara snadnje. Lětsa chcychu na kóždy pad dypkować. Škoda. A hač klětu w januarje z hrajnej dobu dale­ póńdźe, je wjac hač dwělomne.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND