Nadźijomnje problemy chutnje bjeru

pjatk, 05. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Bianka Šeferowa

Tele dny su wjacori sakscy a braniborscy politikarjo lětnju turu po swojim wólbnym wokrjesu wotměli a so wo połoženju a starosćach wobydlerjow na městnje wobhonili. Tak pobyštaj serbskaj zapósłancaj Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman a Alojs Mikławšk (wobaj CDU) mjez druhim w Swinjarni, hdźež bě njewjedro 23. meje wulke škody zawostajiło. Wopytałoj staj tež taksijowe přede­wzaće Daniela Vaceka w Serbskich Pazlicach a tam wo wuwiću předewzaća zhoniłoj. Tež sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) bě w domiznje po puću.

Wězo je derje, zo so politikarjo mjez swojimi wolerjemi informuja. To swědči wo tym, zo so za nich zajimuja. Wolerjam blisko być je wažne. Nadźijomnje pak swoje dopóznaća wo ćežach a problemach wobydlerjow chutnje bjeru a so za to zasadźa, je rozrisać. Lětnja tura njeměła wabjenska akcija być.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND