Njeznjesliwa njewěstosćdale wostanje

pjatk, 12. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Bianka Šeferowa

Nowy inwestor žanu wěstotu njepřinjese! To je facit, kotryž dyrbiš tuchwilu sćahnyć, zhladuješ-li na wotpohladanu předań łužiskeje brunicoweje sparty předewzaća Vattenfall čěskemu koncernej EPH. Tele dny hakle zaso rěkaše, zo so předań, kotruž wšak chcychu kónc awgusta wotzamknyć, dale dliji. Dwě lěće trajaca njewěstosć přistajenych Vattenfalla, jich swójbow kaž tež wobydlerjow regiona tuž wostanje.

Přičina dlijenja je skóržba saksko- mongolskeje holding LMMG pola Europskeje unije. Holding bě so tohorunja wo přewzaće brunicoweje sparty prócowała. W januaru pak běchu ju z předawanskeho jednanja wuzamknyli. Do toho bě Vattenfall tež hižo poskitk přirodoškitneje organizacije Greenpeace wotpokazał. Poprawom bě jasne, zo sej LMMG wuzamknjenje lubić njeda, a skóržba njeje tuž žana wulka překwapjenka. Wšako by kóžde předewzaće, kotrež ma móžnosć a financy, šansu wužiwało so rozšěrić. Tajku składnosć njeje LMMG na žadyn pad spušćić chcyła.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND