Zapasena šansa

pjatk, 26. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Cordula Ratajczakowa

Zo stej Domowina a demokratija dwě wšelakorej wěcy, to iniciatiwa za Serbski sejm přeco zaso twjerdźi. To je z jeje perspektiwy tež jasne, wšako čerpaja iniciatiwnicy wězo legitimaciju za swój angažement runje z tohole podsunjeneho deficita.­ Jasne tež je, zo wužiwaja šansu, kotraž­ so we wobłuku 1. Budyskich tydźenjow demokratije skići – woni přeprošeja na forum k temje móžneho serbskeho parlamenta.

Tež Domowina so na tydźenjach demokratije wobdźěli. Wona słuša samo ke kruhej tych, kotřiž su cyłu akciju sobu nastorčili. A předsyda třěšneho zwjazka Serbow Dawid Statnik je jedyn z dwanaće pósłancow, kotřiž na internetnej stronje ze swojim mjezwočom wabja. „Smy žiwi w towaršnosći rozdźělow. Móžeš to jako bohatstwo rozumić, wotewrješ-li so nowym nazhonjenjam a temam“, wabi wón tam za wjace tolerancy. Statnik je tež patronat přednoška na temu „nacistiske zjawy w Budyšinje“ přewzał. Nje­móžeš tuž rjec, zo so Domowina jako připóznaty­ partner politikarjow won dźerži.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND