Krabat, přeco zaso Krabat

pjatk, 02. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Milenka Rječcyna

Štóž so něčeho abo nikoho dla dźiwa, tón je něšto dotal njeznate zhonił, začuwał, słyšał abo widźał. Hač so tomu z kreatiwnym wubědźowanjom „Krabat dźensa“ resp. „Krabat 2.0 – pisaj, basni, moluj“ tak ma, dyrbi kóždy za sebje sam posudźować. Wosobinsce wšak mam dotal tak njepraktikowany projekt Domowiny, župow Budyšin, Kamjenc a Wojerecy, Rěčneho centruma WITAJ kaž tež Budyskeho Serbskeho muzeja za wužadacy.

Trochu mje dźiwa, zo njejstej Slepjanska kónčina a Delnja Łužica do akcije zapřijatej. Pobrachuje tež starobna skupina wot dźesać do 14 lět, so kreatiwnje wuspytać. Narěčeni su tónkróć šulerjo 2. do 4. lětnika a młodostni wot 14 do 27 lět. Myslo pak na rozměr projekta, kiž njeje dotal hišće wotwidźomny, je lětuše wubědźowanje bjezdwěla zazběh, dalše tajke zhromadne ideje zwoprawdźić.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND