Wjac ze sobu, hač wo sebi rěčeć

pjatk, 30. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Torsten Wiegel

W kajkim měsće chcemy bydlić? W tajkim, hdźež so młodostni wječor hižo wěsći nječuja, dokelž dochadźa k namócnosćam? W měsće, w kotrymž njezamóchu so předewzaćeljo loni k stejišću přećiwo prawicarskej demonstraciji w nakupowanskej nocy Romantica předrěć, ze stracha, zo jim něchtó wokna rozbije? W měsće, w kotrymž prawicarscy ekstremisća zarjadnistwu ultimatum staja, jich štwórć wot njeluboznych ćěkancow wučisćić? W měsće, hdźež stawaja so Serbja a serbske institucije z cilom namócnosćow tych, kotrymž zdawatej so kulturna a rěčna mnohotnosć tak wohrožacej być, zo dyrbja so z rukami wobarać?

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND