Komuny trjebaja wěsty přichod

pjatk, 07. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Marian Wjeńka

Tónle napřećiwk móžeš jeno ćežko zrozumić: Zwjazkej a zwjazkowym krajam na jednym boku so dźakowano přewšo dobrej konjunkturje a přidatnym dochodam po miliardach dźeń a lěpje dźe. Na tamnym boku komuny, potajkim města a gmejny, často na poslednjej dźěrce hwizdaja a njewědźa, kak maja přichodne lěta wobstać. Najaktualniši přikład su Běła Woda, Trjebin, Hamor a dalše, kotrež běchu minjene lěta z toho profitowali, zo mějachu w swojej bliskosći wulki koncern Vattenfall. Wot njeho njejsu jenož tójšto přemysłoweho dawka dóstawali, ale hdys a hdys tež dalšu pjenježnu podpěru.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND