Ukraina rozhorjena

wutora, 31. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Praha (dpa/SN). Skupina čěskich politikarjow je znowa wot Ruskeje anektowanu ukrainsku połkupu Krim wopytała. Mjez nimi běchu europski zapósłanc Jaromír Kohlíček a dalši wysocy zastupjerjo komunistiskeje strony KSČM. Ukraina wopyt wótrje kritizuje a ma jón za ranjenje mjezynarodneho prawa. Dale hrozy kraj přećiwo wobdźělenym politi- karjam ze spektrumom sankcijow.

Wobskorženeho wuwinili

Düsseldorf (dpa/SN). W procesu bomboweho nadpada při Düsseldorfskim dwórnišću Wehrhahn je krajne sudnistwo 52lětneho wobskorženeho dźensa wuwiniło. Statne rěčnistwo bě sej jastwo na čas žiwjenja žadało. Mužej wumjetowachu pospyt mordarstwa w dwanaće padach hidy na cuzych dla. Při nadpadźe před wosomnaće lětami bu dźesać připućowarjow předewšěm židowskeho pochada zranjenych. Jedne njenarodźene dźěćo je zemrěło.

W juliju wjace bjezdźěłnych

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND