Sakska znowa najlěpša w kubłanju

štwórtk, 16. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (dpa/SN). Mjeztym 13. raz za sobu Sakska kubłanski monitor nawjeduje. Přirunajo z lětom 2017 je so swobodny stat samo trochu polěpšił, zdźěli wčera sakske kultusowe ministerstwo w Drježdźanach. Studija Kölnskeho Instituta za němske hospodarstwo w nadawku iniciatiwy Nowe socialne wične hospodarstwo je dwanaće kónčin po­sudźowało. Zakład tajkeje ewaluacije twori 90 indikatorow kubłanskich systemow w zwjazkowych krajach.

W najwjace přepytowanych wobłukach docpěwa Sakska predikat „jara ­derje“. Wosebje derje wotrěznje wona w kategorijomaj spěchowanska infrastruktura a zadźěwanje kubłanskeje ­chudoby. Słabosće wujewjeja so porno tomu we wobłuku digitalizacija. Kritiku zbudźa tež njewurunana starobna struktura wu­čerjow. W šulskim lěće 2015/ 2016 bě 36 procentow wučerjow staršich hač 55 lět.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND