Tež serbske wobsahi zapřijate

štwórtk, 23. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wjesne kónčiny tworja jedne ćežišćo strategije sakskeho knježerstwa

Drježdźany/Budyšin (SN/BŠe). Nimo městow tež wjesne kónčiny k dobremu wuwiću Sakskeje přinošuja. Runje wone su wažny region, wšako bydli tam połojca ludźi zwjazkoweho kraja, kotřiž maja mnohe talenty, ideje a so angažuja. Tež předewzaća z wjele dźěłowymi městnami su na wsach zasydlene. To su firmy, kaž na přikład Trumpf we Wjazońcy. Zo měli potenciale wjesnych kónčin dale spěchować, je tuž bytostne.

Minjeny tydźeń je sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) strategiju za wuwiće wjesnych kónčin pod hesłom „Wšelakorosć dožiwić – Přichod zawěsćić“ w Limbachu-Oberfrohnje předstajił. 143 stron wopřijacy dokument wopisuje najwšelakoriše ćežišća.

Digitalizacija a wutwar spěšneho interneta stej wažnej faktoraj wuspěšneje dźěławosće. Mjez cyłkownje 13 wokrjesami Sakskeje zaběra Budyski tuchwilu 8. městno, hdźež je spěšnosć 50 megabitow na sekundu zaručena. Wulki zaměr swobodneho stata je, zo ma kóžda wjes přistup k spěšnemu internetej dóstać.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND