China Tibet zawrěła

srjeda, 20. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Peking (dpa/SN). Krótko do 60. róčnicy ćeknjenja dalaija-lamy z Tibeta je knježerstwo Chiny jězby wukrajnikow do regiona zakazało. Hakle po 1. aprylu su tajke zaso dowolene, zdźěleja dźensa wjacore dowolowe agentury. Stajnje do wažnych politiskich zetkanjow a róčnicow njeje turistam z wukraja dowolene region wopytać. Wjac hač sto Tibećanow je so minjene lěta protesta přećiwo politice chinskeho knježerstwa dla samych zapaliło. Tajkich hrózbnych wobrazow so kraj boji.

Znowa rekord docpěli

Frankfurt n. M. (dpa/SN). Najebać mjenje eksportow kónc lěta 2018 je němska elektroindustrija dalši rekord docpěła. Tak je hódnota jeje eksportow wo pjeć procentow na nětko 211,9 miliardow eurow rozrostła, zdźěla centralny zwjazk elektroindustrije w Frankfurće nad Mohanom. To je pjaty rekord w minjenych pjeć lětach. Najwažniši wuwozny kraj wostanje China. Na druhim městnje slěduja USA.

Wójsko za swětnišćo wutworić

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND