EU: Němska dyrbi bój přećiwo rasizmej zesylnić

štwórtk, 26. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin/Brüssel (SN). Antidiskriminowanski běrow zwjazkoweho knježerstwa wita najnowšu rozprawu Europskeje komisije přećiwo rasizmej a njetolerancy (ECRI) a podpěruje w nim zakótwjene poručenja. Tak sej tam mjez druhim žadaja, bój přećiwo prawicarskemu ekstremizmej a rasizmej zesylnić, přećiwo hidźe w interneće efektiwnišo postupować a anti­diskriminowanski běrow z přidatnymi kompetencami wuhotować. ECRI, gremij Europskeje rady, bě w swojej mjeztym šestej rozprawje połoženje w Němskej nastupajo rasizm, antisemitizm, njetolerancu a nastajenje napřećo homoseksualnym přepytował.

Rozprawa ECRI podšmórnje, zo dyrbjała Němska raznišo přećiwo rasizmej a diskriminaciji postupować, rjekny komisariski nawoda mjenowaneho běrowa Bernhard Franke w Berlinje. „Je derje, zo ECRI jasnje wuzběhuje, kak wažne su skutkowne prawo za runostajenje a sylne běrowy Zwjazka a krajow přećiwo diskriminaciji, chcemy-li so problemej wšědneho rasizma chutnje stajeć.“

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND