Do swobody so nawróćić?

štwórtk, 26. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Policist zadźerži nakładne awto při nadróžnej zawěrje na kromje města Jessen. Wulkeje ličby z coronawirusom natyknjenych dla stejitej dwaj měšćanskej dźělej Jessena w Saksko-Anhaltskej pod karantenu. Wot dźensnišeho ranja policisća a wohnjowi wobornicy dróhi kontroluja. Karantena ma hač do 10. apryla trać. Potrjechenych je 8 000 wobydlerjow. Foto: dpa/Jan Woitas Policist zadźerži nakładne awto při nadróžnej zawěrje na kromje města Jessen. Wulkeje ličby z coronawirusom natyknjenych dla stejitej dwaj měšćanskej dźělej Jessena w Saksko-Anhaltskej pod karantenu. Wot dźensnišeho ranja policisća a wohnjowi wobornicy dróhi kontroluja. Karantena ma hač do 10. apryla trać. Potrjechenych je 8 000 wobydlerjow. Foto: dpa/Jan Woitas

Debata wo móžnych škodach wobmjezowanja coronawirusa dla

Berlin (dpa/SN). „Swójby su w tuchwilnej krizy coronawirusa dla wosebje potrjechene. Pandemija je jim hoberske wužadanje, zawrjene šule wunjesu staršim, kotřiž powołansce dźěłaja, wulke ćeže, hladanje dźěći zaručić“, zwurazni zapósłanča Lěwicy w Němskim zwjazkowym sejmje Sabine Zimmermann powěsćerni dpa. Nimo toho bědźa so starši, kaž najwjace dźěławych, ze starosćemi nastu­pajo financielny přichod, wona rjekny. Tohodla dyrbjał so stat bóle wo swójby starać. „To žada sej spěšne zhromadne prócowanja Zwjazka a krajow.“

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND