SPD: Ze 16 wolić by šansa za demokratiju była

pjatk, 31. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (SN). Generalny sekretar sakske­je SPD Henning Homann namjet zwjazkoweje swójbneje ministerki Franziski Giffey (SPD) wita, wólbnu starobu na 16 lět znižić, a namołwja CDU, so w tymle prašenju skónčnje hibać.

„Dyrbimy na wuchodźe a tak tež w Sakskej demokratiju wobnowić“, pisa Henning Homann w nowinskej zdźělence. K tomu słuša wólbnu starobu znižić. „Młodźi ludźo­ chcedźa sobu rěčeć, so wobdźěleć a sami sobu skutkować. Jich wid na po­litiske a towaršnostne wuwiće dyrbimy chutnje brać. Jedne z centralnych žadanjow sakskeje SPD tuž je, starobu za pasiwne wólbne prawo za komunalne wólby kaž tež za wólby krajneho a zwjaz­koweho sejma a europskeho parlamenta znižić.“

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND