Demonstranća dyrbja čakać

pjatk, 14. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Marko Wjeńka

Brutalnje zachadźaca policija, wodo­mjetaki a sylzopłun, zranjeni a zajeći demonstranća – wobrazy minjenych dnjow w Běłoruskej běchu dramatiske. Ludźo, předewšěm młodźi, nochcedźa so z wuslědkom prezidentskich wólbow wot­namakać a protestuja přećiwo staremu a nowemu prezidentej Aleksanderej Lu­ka­šenkej, kiž chce po 26 lětach hišće dalšu­ wólbnu dobu w zastojnstwje wostać. Demonstranća njewěrja, zo je kandidatka opozicije Swjetlana Tichanowskaja jeno­ dźesać procentow hłosow dóstała, a wumjetuja prezidentej Lukašenkej wólbne falšowanje.

Jako bywši staćenjo NDR wěmy, zo je knježacym w awtoritarnych režimach kóždy srědk luby – tež wólbne falšowanje – zo bychu na mocy wostali. Zo pak su w Bě­łoruskej wuslědk tak masiwnje změ­ni­li, zo je Tichanowskej runje dźesać procentow hłosow zwostało, so mi tak prawje wěrić njecha.

Smy sej přezjedni: Lukašenko je awtokratisce knježacy „posledni diktator Europy“. Wón je minjene 26 lět wužiwał, zo by­ swój system wutwarił a skrućił. Wobdał je so ze swěrnymi pjatylizakami, kotřiž su wot jeho dobrozdaća wotwisni. Policajski a justicny aparat dźěłatej po jeho­ wukazach. Opozicija faktisce nje­eksistuje. Štóž swój hłós pozběhnje, sedźi bórze w jastwje, někajka přičina je spěšnje namakana ...

Młoda generacija předewšěm w městach pak ma mjeztym nós połny wot tuto­­ho systema. Wona přeje sej modernu, Europje přichilenu Běłorusku a nic awtokratiski stat ze sebjezalubowanym prezidentom na čole, kiž je mjezynarodnje w dalokej měrje izolowany.

Europska unija wšak demonstrantam pomhać njemóže a tež tak prawje no­chce. Přederje wona widźi, što je naparała, jako bě před lětami Ukrainu „demokratizować“ pomhała. Sćěhi toho hač do dźens­nišeho přewinjene njejsu: Na wuchodźe knježi wójna, a kraj je do wuchodneho a zapadneho dźěla pačeny.

Zo so w Brüsselu na sankcije přećiwo Lukašenkej dojednaja, kaž je to wonkowny minister Heiko Maas (SPD) připowědźił, njemóžemy tohorunja wočakować. Kaž wupada, njezwostanje demonstrantam w Běłoruskej ničo druhe hač čakać, doniž njeje čas wjelelětneho prezidenta Lukašenka raz wotběžał.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND