Zastup do šule a digitalny swět

pjatk, 04. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Milenka Rječcyna

Na mjezwočach šulskich nowačkow knježeše wulka radosć. Bě wočiwidne, zo so pjerachojo na šulu wjesela. Štóž je lětsa składnosć měł sej na zastup do šule dóńć, tón měješe zbožo. Dalši móža so jenož toho nadźijeć, zo něhdźe foto wuhladaja, na kotrymž je „jich“ šulski nowačk widźeć. Wšako njemóžeše wulka ličba přiwuznych a přećelow na šulskim zastupje pódla być. A to wšo jenož teje korony dla.

Jako bě sakski kultus 3. awgusta wo­zjewił, zo so wučba po lětnich prózdninach zaso po zwučenym wašnju započnje, wjeselach so za šulerjow a wučerjow. Přiwšěm so prašach: Z kotreje přičiny maja šulski zastup dale z wobmjezo­wanjemi přewjesć? Z tymle prašenjom njeběch po wšěm zdaću sama. Wšako je kul­tus – nažel hakle krótko do 31. awgusta – powěsć šěrił, zo móža kubłanišća tónle swjedźeń tež po zwučenym wašnju zarjadować, to rěka z wjace ludźimi, hač běchu to dotal předwidźeli. Za šule by to rěkało – bychu-li tola hišće wšitkim šansu dać chcyli šulskeho nowačka přewodźeć – staršich wospjet na zhromadźiznu přeprosyć resp. jich wo tym informować. Tež kulturny program móžachu nimale kaž wšitke předchadźace lěta ze šule­rje­mi wjetšich lětnikow wuhotować. Wjetšina šulskich nawodow pak wosta při planje, kajkiž běchu spočatk prózdnin zdźěłali. Škoda wšak, ale rozumju to. Starši šulerjo dźě běchu hižo kónc minjeneho šulskeho lěta so na witanje nowačkow trochu hinak, na přikład z małymi widejemi, přihotowali.

Na te wašnje smy při digitalnych swědkach swjedźenjow, kotrež fotogra­fojo nětko do šulow abo staršim sćelu. Wjetšina šulskich kubłanišćow bě sej oficial­neho fotografa skazała, kiž by dźěći z titami a wučerja na šulskich schodach fotografował a tohorunja swjedźeń přewodźał. Přičina toho běchu předpisy hygieny, kotrež maja korony dla na šulach wobkedźbować. Přiwuzni móžachu jeničce ze swojeho městna fotografować. Tež na žurli, w awli abo sportowej hali do toho su „oficialni“ z kameru po puću byli a žadne wokomiki z digitalnej techniku natočili. Někotre šule chcedźa fota lětsa tež zaso redakciji Serbskich Nowin za wozjewjenje přewostajić. A tak móža so na zbožo wšitcy čitarjo a zajimcy nad radowanjom šulskich nowačkow wjeselić.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND