Merkel: Hida na Židow mje wohańbja

srjeda, 16. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel zaběra jasnu poziciju přećiwo nadpadam na židowske žiwjenje w Němskej. „Je šamałe a mje hłuboko wohańbja, hdyž widźu, kak so rasizm a antisemitizm w našim kraju w tychle časach zwuraznjeja“, rjekny politikarka CDU wčera w Berlinje na swjatočnosći składnostnje załoženja Centralneje rady Židow před 70 lětami.

Rasizm a antisemitizm njeběštej ni­hdy přewinjenej. „Tola hižo něšto časa stej wonej dźeń a widźomnišej“, Merkel rjekny. Ranjenja, hroženja abo teorije zapřisahanja měrja so cyle wotewrjenje přećiwo židowskim wobydlerkam a wobydlerjam. „W socialnych medijach su mnohe wuprajenja połne hidy a šćuwańcy. Njesměmy k tomu nihdy mjelčeć!“ Spěšnje móža so ze słowow skutki stać, kaž je nadpad na synagogu w Halle „na wosebje surowe wašnje“ pokazał. Tam swjećeše 52 ludźi najwyši židowski swjatk jom kipur. Atentatnik pak njemóžeše durje přewinyć. Na to zatřěli wón žonu, kotraž tam připadnje nimo dźěše, a krótko po tym muža w denerowym wobchodźe.

„Antisemitizm je nadpad na čłowjekow“, Angela Merkel podšmórny. Nadpady spřećiwjeja so dostojnosći jednotliweho čłowjeka. Přećiwo tomu měli wojować. Kubłanje a wěda stej nimo zwólniwosće k dialogej najwažnišej srědkaj, znapřećiwić předsudkam, rasizmej a antisemitizmej. „Hdźež pak kubłanje a rozswětlerstwo njedosahatej, je prawniski stat ze wšej konsekwencu chłostanskeho prawa prašany.“ Tež w zwisku z demonstracijemi přećiwo wobmjezowanjam koronawirusa dla jewja so stajnje zaso antižidowske teorije.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND