Finisaža wustajeńcy Maika Lagodzkeho w Choćebuzu

srjeda, 22. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
 We Wojerecach narodźeny a w Choćebuzu bydlacy Maik Lagodzki  Foto: Werner Měškank We Wojerecach narodźeny a w Choćebuzu bydlacy Maik Lagodzki Foto: Werner Měškank

Cyłkownje 19 zajimcow je minjeny pjatk wječor přeprošenje na finisažu do Serbskeho muzeja w Choćebuzu sćěhowało. Wosebita wustajeńca z rymowanym titlom „Ako jo se z jaja swětło wupacyło do kraja“, zhotowjena a zestajena wot grafikarja a fotografa Maika Lagodzkeho a kuratorki Martiny Nowakojc, předstaješe wot jutrownika sem na wubranych objektach nastaće a zańdźenje přirodneho we wot čłowjekow postajenym swěće. Z čornoběłymi fotami a filmowymi sekwencami delnjoserbskich jutrownych spěwarkow z Wjerbna a z na dźesatki zrjadowanymi jejkowymi skorpiznami a projicěrowanymi kwětkami w jaskrawych barbach tematizowaše wuměłc w swojej ekspoziciji jutrownu mysl na swojorazne wašnje. W dalšim dźělu wustajeńcy portretuje delnjoserbskich duchownych – Katharinu Köhlerowu, Helmuta Hupaca, Dietera Schütta a Tobiasa Jachmanna – w domjacej a słužbnej ­wokolinje, tworjo z nimi trajne časowe dokumenty.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND