Macron pyta zwisk k stronam

štwórtk, 23. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Paris (dpa/SN). Francoski prezident Emmanuel Macron chcył po swojej poražce při wólbach parlamenta koaliciske knježerstwo wutworić abo so z druhimi stronami we wěcownych prašenjach dorozumić. „Nawodźa politiskich stron, z kotrymiž sym rěčał, móžnosć knježerstwa narodneje jednoty wuzamkuja“, rjekny Macron wčera w telewizijnej narěči. Macron bě njedźelu při wólbach dotalnu wjetšinu w parlamenće přisadźił.

Ruska dale postupuje

Kijew (dpa/SN). Ruske wójsko ze swojej ofensiwu na wuchodźe Ukrainy pokročuje. Po informacijach ukrainskeho wójska koncentruja so nadpady Ruskeje na město Lysyčansk. Susodny Sjewjerodonjeck je mjeztym nimale dospołnje wot ruskich jednotkow wobsadźeny, byrnjež so ukrainscy wojowarjo z městnami hišće wobarali. Ruska je wospjet potwjerdźiła, zo ma wójnski zaměr, wuchodne kónčiny wokoło Donjecka a Luhanska zdobyć.

Pytaja dale za woporami

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND