„Zeleny wobchod“ w Kamjencu wotewrjeny

srjeda, 21. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Tež předsyda Domowiny Dawid Statnik wuži minjeny štwórtk składnosć, 25lětnej zapósłanči zwjazkoweho sejma Merli Spellerberg (Zeleni) k nowemu běrowej w Kamjencu gratulować. Foto: Henriette Braun Tež předsyda Domowiny Dawid Statnik wuži minjeny štwórtk składnosć, 25lětnej zapósłanči zwjazkoweho sejma Merli Spellerberg (Zeleni) k nowemu běrowej w Kamjencu gratulować. Foto: Henriette Braun

Kamjenc (HeB/SN). Zapósłanča zwjazkoweho sejma Merle Spellerberg (Zeleni) je minjeny štwórtk swój wólbny wokrjesny běrow na Budyskej dróze 19 w Kamjencu wotewriła. Nimo Kamjenskeje wotnožki změje wona tež w Drježdźanach „zeleny wobchod“ za jeje dźěło w Sakskej. 25lětnej Drježdźanjance je wažne, zo njeje jenož w tamnišim nowym měsće docpějomna, ale tež, zo móže z ludźimi swojeho wólbneho wokrjesa Budyšin w rozmołwje być a jich zajimy zapřijeć. Kaž Spellerberg zdźěli, je hižo w rozmołwje ze wšelakimi ciwilnotowaršnostnymi organizacijemi, z předewzaćemi, serbskimi zastupjerjemi abo tež z interwenciskim městnom přećiwo domjacej namocy. W nowym běrowje ma wona zarjadowanja planowane a wotpohlad, zjawne rěčne hodźiny poskićeć. „Zeleny wobchod“ budźe stajnje wutoru a štwórtk wot 15 hodź. do 19 hodź. wotewrjeny. Jeli budźe wosobinsce na městnje, so to do toho na jeje internetnej stronje a w socialnych medijach připowědźi. Z jeje sobudźěła­ćerjemi hodźa pak so tež zwonka toho terminy za rozmołwy dojednać.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND