Wo wolóženjach wuradźowali

štwórtk, 22. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm je so dźensa ze zwyšenymi płaćiznami za energiju a z móžnosćemi pomocy na dobro ludźi zaběrał. Zapósłancam předležeše naćisk zakonja, z kotrymž chcyło amplowe knježerstwo hladajo na inflaciju wšelake wolóženja zmóžnić. Tak chcedźa bjezdawkowu zakładnu sumu, bjezdawkowu dźěćacu sumu a dźěćacy pjenjez zwyšić. Ze změnu dochodoweho dawkoweho tarifa ma so tomu zadźěwać, zo maja ludźo najebać wyšu mzdu mjenje pjenjez.

Tanki za nalětnju ofensiwu

Berlin (dpa/SN). Zakitowanski fachowc CDU Roderich Kiesewetter chce direktne dodawanja tankow Ukrainje za nalětnju ofensiwu přesadźić. Z bórze so zahajacej „błóćanej dobu“ su wulke wojerske operacije nazymu a w zymje jenož we wobmjezowanej formje móžne, rjekny bywši połkownik zwjazkoweje wobory nowinarjam. K přihotowanju nalětnjeje ofensiwy měli so Ukrainje tohodla hižo nětko třělcowske, transportne a bojowe tanki přewostajić.

Dalša pomoc přećiwo chorosćam

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND