Malink: Wo zaměrje rěčeć poručenje

srjeda, 25. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Dodawanje tankow „Leopard“ Ukrainje tež w Serbach horce diskutowane

Budyšin (SN/mb). Smy nětko „sami sobu we wójnje“, kaž rano w pjekarni słyšiš? Lětuši dźeń ptačeho kwasa so z wulkim nastawkom powěsćernje dpa započina: „Wulka alianca za tanki za Ukrainu so pokazuje.“ Hižo dny dołho so na wšěch kanalach a w tak mjenowanych socialnych syćach interneta wo tym diskutuje. 60 procentow wobydlerjow starych zwjazkowych krajow Němskeje podpěruje po njedawnym woprašowanju demoskopiskeho instituta Forsa dodawanje tankow, we wuchodnej Němskej praji 52 procentow „Ně“, jenož 36 procentow přihłosuje.

So wě, zo so tež Serbja z tutym prašenjom zaběraja. Rěčny aktiwist Julian Nyča na přikład je so na Twitteru z argumentami někotrych němskich kritikarjow rozestajał: „Nětko so dźědojo na wuchodnej fronće, wojacy inwaziskeje armeje, jako argument přećiwo dodawanju tankow krajej podawaja, kotryž runje inwaziju wotwobarać spyta.“

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND