Čas za sekt a róžički?

pjatk, 08. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Bosćan NawkaMjezynarodny Dźeń žonow, abo kaž wot lěta 1975 korektnje rěka, Dźeń Zjednoćenych narodow za prawa žonow a měr na swěće, bu spočatk 20. lětstotka na iniciatiwu předewšěm socialistiskich kružkow z hłownym zaměrom proklamowany, spožčeć „wjetšej połojcy“ towaršnosće resp. nic jenož tehdy tak mjenowanemu „słabemu splahej“ skónčnje wólbne prawo. Spěšnje rozšěrjachu so žadanja wo dalše ćežišća, kaž na přikład přiměrić dźěłowe časy, płaćić wyše mzdy a legalizować wotehnaća. W běhu slědowacych dekadow stejachu mjez druhim (seksualizowana) namóc napřećo žonam, mutilacija (Verstümmelung) genitalijow, škit maćerjow a „paritetisce zestajane parlamenty a předstejićerstwa“ raz mjenje, raz bóle w fokusu. Wša próca, kotraž so za tu naličenymi hesłami chowa, njebě podarmo. „Wumocowanje w mandźelstwje“ je mjeztym chłostajomny njeskutk, w Němskej „hižo“ wot lěta 1997. Dźensa zda so być samozrozumliwe – znajmjeńša w Europje –, zo žony wola (a so wolić dadźa); zo hraja profesionelnje kopańcu abo zo wojuja wobrónjeni přećiwo inwazoram.
wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND