×

Powěsć

Failed loading XML...

Zaso wjace zajacow w Němskej

póndźela, 25. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Populacija dołhowuchačow rozrostła – žiwjenski rum wohroženy

Berlin (dpa/SN). Wohrožene zajacy na polach su so w Němskej zaso widźomnje rozmnožili. W nalěću 2023 skakaše přerěznje 19 zajacow na kwadratny kilometer po polach, łukach a zahonach. „To je wjelelětny rekord“, zdźěli rěčnik Němskeho hońtwjerskeho zwjazka (DJV) Torsten Reinwald powěsćerni dpa. Je to najwyša ličba zajacow po zahajenju cyłoněm­skeho ličenja 2001. Předewšěm suche ­nalěćo 2023 je zajacam optimalne wuměnjenja za wothladanje dorosta skićiło. Nalěćo je najwažniša doba za dorost zajacow. Lěta 2022 běchu hajnicy po wšej Němskej hišće přerěznje 16 zwěrjatow na kwadratny kilometer zličili.

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND