Jutry w Němskej

wutora, 02. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Köln (B/SN). Po najnowšej statistice instituta YouGov zwjazuje 31 procentow ludnosće w Němskej jutry z nalěćom, 18 procentow ze zrowastaćom Chrystusa a 16 procentow z dołhim kóncom tydźenja. 74 procentow njeměješe wotpohlad so ani w martrownym tydźenju ani jutrońčku na Božich słužbach wobdźělić. Na online-naprašowanju wobdźěli so 13 803 dorosćenych.

Europska kriza hódnotow

Brüssel (B/SN). Cyrkej wočakuje do wólbow europskeho parlamenta, sylniše wobkedźbowanje křesćanskich hódnotow a prawidłowny dialog mjez institucijemi EU a cyrkwjemi. W zhromadnym wozjewjenju komisije biskopskich konferencow europskeje unije, konferency europskich cyrkwjow, interparlamentariskeje zhromadźizny ortodoksije a organizacije „Zhromadnje za Europu“ warnuja woni před pačenjom towaršnosće.

Židowske jědźe

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND