Dalše protesty w Israelu

srjeda, 03. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Jerusalem (dpa/SN). Tysacy ludźi su wčera wječor w Israelu štwórty dźeń za sobu přećiwo knježerstwu a za zrěčenje k pušćenju do Gazaskeho pasma zawlečenych zastajencow demonstrowali. Demonstranća zhromadźichu so ze smólnicami w rukach před twarjenjom parlamenta w Jerusalemje. Woni žadachu sej tež nowowólby. Ministerskemu prezidentej Benjaminej Netanjahuwej wumjetowachu, zo nima chutny zajim, zastajencow z rukow Hamas wuswobodźić a domoj přiwjezć.

Trump swari na wukrajnikow

Grand Rapids (dpa/SN). Bywši prezident USA Donald Trump, kiž hižo wjele lět přećiwo migrantam a wukrajnikam šćuwa, swoju retoriku we wólbnym boju dale přiwótřa, zo by strach mjez ludźimi šěrił. Na zarjadowanju wólbneho boja w Grand ­Rapidsu a staće Michiganje wón prezidentej Joewej Bidenej wumjetowaše, zo zawinuje z migraciskej politiku přeliwanje kreje. Amerika dožiwja „inwaziju złóstnikow“ z jastwow a „błudnicow“, kotřiž Američanow nadpadnu a morja.

Wobydlerski pjenjez předźěłać

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND