Z palacymi prašenjemi časa so zaběrali

póndźela, 08. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Do wosebiteje formacije su so wobdźělnicy zetkanja serbskich ewangelskich swójbow wčera připołdnju w Hainewaldźe zestupali: Předstajichu rybu – symbol křesćanstwa. Foto: Lukaš Meyer Do wosebiteje formacije su so wobdźělnicy zetkanja serbskich ewangelskich swójbow wčera připołdnju w Hainewaldźe zestupali: Předstajichu rybu – symbol křesćanstwa. Foto: Lukaš Meyer

Hainewalde. Pod hesłom „Přejemy pokoj wšěm ludam“ schadźowachu so minjeny kónc tydźenja serbske ewangelske swójby w Hainewaldźe w Žitawskich horinach. Dohromady běše 44 wobdźělnikow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy, kaž tež z cyłeje Němskeje přichwatało. Hižo z lěta 2013 přewjeduje Serbske ewangelske towarstwo prawidłownje tajki swójbny kónc tydźenja za mjezsobnu wuměnu a zabawu w maćernej rěči.

Sobotu su so wobdźělnicy we wšelakich dźěłarničkach z temu „měr a pokoj“ zaběrali. Dorosćeni rozestajachu so pod nawodom serbskeho superintendenta Krystofa Rummela na zakładźe bibliskich tekstow a kěrlušow z tym. Dźěći pak so kreatiwnje z temu zaběrachu a stworichu wšelake symbole měra a pokoja, mjez druhim natwarichu z klockow wulki móst jako symbol zwjazanosće mjez ludźimi a ludami. Něhdźe 10 hólcow w starobje mjez 11 a 16 lětami je wo wójnje a měrje diskutowało. Mjez druhim tež wo prašenju, hač bychu so sami za wojersku słužbu rozsudźili. Woni su spóznali, zo njeje lochko, na pjatu božu kaznju „Ty njesměš morić“ wotmołwy namakać.

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND