Dowěra do stronow woteběra

štwórtk, 11. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Woprašowanje mjez ludźimi ze srjedźnymi dochodami w Němskej

Berlin (dpa/SN). Dowěra do etablěrowanych stronow je w srjedźiznje towaršnosće minjeny čas dale woteběrała. To zaleži po přepytowanju Bertelsmannoweje załožby předewšěm na tym, zo začuwaja ludźo ze srjedźnymi dochodam drje wulki ćišć změnow dla, zo pak nimaja zaćišć, zo staja amplowa koalicija za to prawe wuhibki. Zo njemóže unija CDU/CSU z toho wjele za sebje wuzbytkować, leži po měnjenju awtorow na tym, zo so dowěra ludźi do politiki w Němskej zasadnje pozhubja.

Ani SPD, Zeleni abo FDP, ani CDU a CSU so tuchwilu njeporadźi, „w srjedźiznje zaćišć empatije, kmanosće k rozrisanju problemow a přichilnosće zbudźić, zo bychu swojich přiwisnikow přećiwo populistiskemu zawjedźenju a mobilizaciji wukmanili“, w aktualnym woprašowanju załožby rěka. Analyza zepěra so na reprezentatiwne woprašowanje ludźi mjez septembrom 2021 a kóncom februara 2024.

wozjewjene w: Kraj a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND