Łužica (28.07.15)

wutora, 28. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

BTU móže so profilować

Zły Komorow (SN/ch). Z jenož jednym hłosawzdaćom je rozšěrjeny załoženski senat Braniborskeje techniskeje uniwersity (BTU) Choćebuz-Zły Komorow minjeny kónc tydźenja za nowy wysokošulski wuwićowy program uniwersity hłosował. Koncept za strukturne a wobsahowe wuwiće BTU za lěta 2015 do 2020 je tuž jasny. Wysokošulski wuwićowy program je dalši wažny krok při hromadźe­zrosćenju kubłanskeju stejnišćow w Choćebuzu a Złym Komorowje. Prezident BTU prof. dr. ing. Jörg Steinbach bě w minjenym połlěće zhromadnje z prezidijom a fakultami koncept profilowanja a wutwara noweje uniwersity wuwił.

Hišće swobodne městna

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk