Łužica (14.08.15)

pjatk, 14. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Twarja nowy centrum

Großschweidnitz (SN/ch). Přichodny tydźeń je zaryw z łopaću za twar gerontopsychiatriskeho centruma při chorowni w Großschweidnitzu. Z nowotwarom wutworja tam wuměnjenjam časa wotpowědne lěkowanja pacientow z psychiskimi mylenjemi. Hač do kónca lěta 2017 maja mjez druhim dwě zawrjenej staciji za chcyćiwych, jedna zawrjena stacija za psychisce chorych staršich ludźi kaž tež dnjowa klinika ze stajnje 20 łožemi nastać. Twar płaći 23 milionow eurow. Chorownja w Großschweidnitzu chce přichodnje předewšěm alkoholizm a jeho naslědne chorosće lěkować.

Wuměłstwo z namakankow

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND