Łužica (14.08.15)

pjatk, 14. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Twarja nowy centrum

Großschweidnitz (SN/ch). Přichodny tydźeń je zaryw z łopaću za twar gerontopsychiatriskeho centruma při chorowni w Großschweidnitzu. Z nowotwarom wutworja tam wuměnjenjam časa wotpowědne lěkowanja pacientow z psychiskimi mylenjemi. Hač do kónca lěta 2017 maja mjez druhim dwě zawrjenej staciji za chcyćiwych, jedna zawrjena stacija za psychisce chorych staršich ludźi kaž tež dnjowa klinika ze stajnje 20 łožemi nastać. Twar płaći 23 milionow eurow. Chorownja w Großschweidnitzu chce přichodnje předewšěm alkoholizm a jeho naslědne chorosće lěkować.

Wuměłstwo z namakankow

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND