Łužica (01.09.15)

wutora, 01. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Města móža swój dołh pomjeńšić

Choćebuz (dpa/SN/ch). Zdźěla jara zadołžene města w Braniborskej maja po wčerawšej rozprawje dźenika Märkische Allgemeine Zeitung něhdźe 400 milionow eurow wot kraja dóstać, zo bychu swój dołh pomjeńšili. Po połojcy maja pjenjezy pochadźeć z krajneje kasy a ze srědkow za financne wurunanje komunow, kaž nowina piše. Wotdołženje komunow słuša k planowanej wokrjesnej reformje, kotruž chce krajne knježerstwo hač do lěta 2019 zwoprawdźić. Bjezwo- krjesne města Choćebuz, Frankfurt nad Wódru a Brandenburg nad Habolu maja swoju samostatnosć zhubić. Za to dóstanu wone móžnosć, swój dołh w cyłkownym wobjimje něhdźe 562 milionow eurow­ z pomocu Kraja Braniborskeje wottwarić.

Stele wopominanja poswjećene

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND