Łužica (24.11.15)

wutora, 24. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Klankowy domčk přeproša

Zhorjelc (SN/ch). W Zhorjelskim Baroknym domje Nysowa 30 přeproša hač do kónca februara 2016 klankowy domčk swojich wulkich a małych wopytowarjow. W stilu załožerskeho časa zhotowjene twarjenje je 1,60 króć 2,00 metrow wulke a ma 22 stwow. Twarski knjez je w lěću zemrěty Claus-Peter Kurt-Franken, kiž bě dźesać lět na klankowym domčku dźěłał, meble, wobrazy a debjenki w ručnym dźěle stworił kaž tež wobswětlenje instalował. 1. a 15. decembra budu swójbne popołdnja w muzeju. Wobdźělnicy smědźa sej, po tym zo stej jim Ines Haase a Daniela Schüler miniaturny bydlenski dom prezentowałoj, samo swójski tajki domčk twarić.

Wučerka při pospyće so zraniła

Choćebuz (dpa/SN/ch). Sudobjo ze syrikowej kisalinu je so wčera w Choćebuskej spěchowanskej šuli při chemiskim pospyće puknyło. Při tym so wučerka na mjezwoču­ zrani. Šulerjo 10. lětnika wostachu njezranjeni. Žonu dowjezechu do chorownje. Kubłanišćo bu přechodnje ewakuowane. Po wozjewjenju Johanna Heinricha Pestalozzijoweje spěchowanskeje šule specialna firma fachowu rumnosć nětko rjedźi.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND