Łužica (04.02.16)

štwórtk, 04. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Hišće swobodne městna

Grodk (ch/SN). W braniborskim měsće Grodku budu w nowym šulskim połlěće a wot přichodneje póndźele na hudźbnej a wuměłstwowej šuli wokrjesa Sprjewja-Nysa hišće někotre městna swobodne, předewšěm w předmjetach violoncello, klarineta a saksofon. Za dźěći je najlěpša staroba, wukubłanje zahajić, pjeć lět. Wězo smědźa tež dorosćeni swoje snano hižo kusk zasypane kmanosće z pomocu hudźbnych pedagogow wožiwić. Přeco póndźelu w 16 hodź. a štwórtk w 15.30 hodź. poskićeja stajnje 45 mjeńšin trajace probowe šulske hodźiny. Tež zajimcy za reje w starobje wosom do dźesać lět smědźa so póndźelu w 17.15 hodź. w hudźbnej šuli do rejwanskeje skupiny integrować dać.

Přejězdny wobchad zawrjeny

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND