Łužica (05.04.16)

wutora, 05. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Internetna strona ponowjena

Choćebuz (SN). Internetna strona města Choćebuza je wot minjeneho kónca tydźenja zaso přistupna. Zašłe měsacy su ju dospołnje předźěłali. Homepage prezentuje so z nowym napohladom, nowymi funkcijemi, je aktualna a wužiwarjam přichilena, zdźěla Choćebuska radnica. Hižo prěnja strona skedźbnja zajimcow na wjerški měšćanskeho žiwjenja kaž tež na aktualne twarske naprawy a na posłužby zarjadnistwa. Zo je nowy inter­netny wustup na najwyšim techniskim niwowje, je zasłužba studentskeho předewzaća Cornell Binder, Sven Schoradt GbR. Tale předewzaćelska wotnožka Braniborskeje techniskeje uniwersity bě za měšćansku potrjebu koncipowanu stronu Cottbus.de programěrowała. Informacije su tam němsce, delnjoserbsce, jendźelsce a pólsce podate.

Na namołwu njereagować

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND