Dalše spekulacije „złoteho ćaha“ dla

wutora, 15. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wałbrzych (dpa/SN). Spekulacije wo po­zdatnych pokładach z časa nacizma w Pólskej so dale přiwótřeja. Po tym zo běchu tam pječa cyły ćah z tajkimi pokładami namakali, nawoda městneho muzeja twjerdźi, zo je wulki podzemski tunlowy system našoł. „Kompleks ma rozměry wulkoměsta“, rjekny Krzysztof Szpakowski sćelakej TVN24. W systemje móhło so „wšo móžne“ chować, hdyž tež nic na kóždy pad wony „złoty ćah“. Dwaj tunlej pola Wałbrzycha na juhu kraja do kompleksa­ wjedźetej. Szpakowski po­twjerdźi, zo je wjele lět stare akty přeslědźił a so swědkow prašał. Nimo­ toho ma radarowe wobrazy.

System tunlow móhł dotal njeznaty dźěl nacistiskeho kompleksa „Riese“ być. Při tym dyrbješe za čas Druheje swěto­weje wójny hač do 13 300 jatych z koncentraciskich lěhwow pod nječłowjeskimi wuměnjenjemi tunlowy system w ho­rach juhozapadnje Wrócławja twarić. Tysacy přewažnje židowskich jatych zahiny­- chu. Jako so sowjetska armeja bližeše, Němcy zachody tunloweho sy­stema rozbuchnychu. Wot toho časa so wokoło tunlow wšelake legendy pletu.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND