Kardinal Vlk njeboh

póndźela, 20. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Praha (ČŽ/K). W Praze zemrě sobotu po ćežkej chorosći kardinal Miloslav Vlk. Praski arcybiskop a wuski přećel njeboćičkeho, kardinal Dominik Duka, rjekny, do wěčneho kralestwa je wotešoł „wobnowjer čěskeje katolskeje cyrkwje“. 18 lět bě Vlk jeje hłowa, tak jako předsyda Českeje biskopskeje konferency. Miloslav Vlk, 17. meje 1932 w juhočěskej wsy Lišnice rodźeny, njesmědźeše na studij a je po maturje 1952 tuž w tworni dźěłał. Po wojerskej słužbje móžeše archiwarstwo studować. 1968 bu na duchowneho wu­swjećeny a je w mjeńšich wosadach skutkował. Dźesać lět pozdźišo jemu komunistiski režim kritiskeho nastajenja dla dowolnosć wotezna. W stolicy žiwješe so na to z myćom woknow, a naslědnje bě w statnej bance archiwar. Skradźu je w mjeńšich skupinach wěriwych tež fararił. Po tym zo bě režim jemu w januaru 1989 dowolnosć wróćił, sta so Vlk spočatk 90tych lět z biskopom w Českich Budějovicach­ a 1991 z Praskim arcybiskopom. Prezident Václav Havel spožči jemu lěta 2002 za wurjadne zasłužby Rjad Tomáša G. Masaryka.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND